Travesti | Travesti Haberleri | Blog Travesti

Ayrımcılık İçin Hazırlanan Raporda Ayrımcılık Yapıldı!

2016’da TİHEK (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu) yasası, konunun tüm muhataplarının itirazına rağmen  yürürlüğe sokulmuştu. Yasa yürürlüğe girmesine rağmen hiç bir faaliyete başlanmadı. TİHEK’in hazırladığı raporla oluşturan bu yasa içerisinde tezatlıklarla dolu bir değerlendirme olduğu açıkça belli olmuştur. Buna karşılık Av. Ezgi Duman’ın ve Av. Emrah Şahin’in kaleme aldığı “Ayrımcılık Yasağı Ve Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Raporu” yayınlandı.

Yerel ve uluslararası hukukta cinsel kimlik, cinsel yönelim ve ayrımcılık yasağının ele alındığı raporda bunları önleme adına yapılabilecek faaliyetler anlatılıyor.  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun kuruluş ve işlevi hakkında bilgiler verilirken, global ve ülke içerisindeki örgütlenmelerin yapısı ve Sayıştaş raporu anlatılarak değerlendirmeler yapılyor.

İnsan Hakları Ortak Platformu ve Uluslararası Azınlık Hakları Komisyonu tarafından gündeme getirilerek 2006 yılında ortaya çıkan “Ayrımcılık Mevzuatı ve Eşitlik Kurulu Yasa Tasarısı” ile oluşan TİHEK’in amacından saptığı öngörülüyor. TİHEK’in yazdığı raporda sivil toplum kuruluşları ve özellikle Lgbt (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya travesti) topluluklarının fikir ve önerilerine tamamen sırt çevrilerek oluşturulması büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Ayrımcılığı en çok yaşayan gruplardan olan Lgbti’lerin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Birliği belgelerine rağmen dışarıda bırakılması raporun ayrımcılığını gözler önüne seriyor. Öyle ki yasa da yapılan değişiklikle Lgbti’lerin TİHEK’e başvuru yapmalarının önü kesilmiştir.

İnsan haklarının korunması adına hukuk dışı yolların genişlediği, bu yasa ve düzene uymayan insanlar tarafından daha kolay ulaşılabilir olduğu görülmüştür. Rapor kişileri uzun süren hukuksal süreçlerden koruduğunu, bu yolların doğru analiz edilip, faaliyete geçirilmesi durumunda insan haklarının korunup, geliştirilmesi öngörülüyor.

Add comment

Son Yorumlar

    Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.

    error: Content is protected !!